Joods Biografisch Woordenboek

Joden in Nederland in de twintigste eeuwmenu


Colofon

‘Joden in Nederland in de twintigste eeuw’ is tot stand gekomen door samenwerking tussen de Bibliotheca Rosenthaliana (de Bijzondere Collectie voor judaica en hebraica van de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek) en het Menasseh ben Israel Instituut (een academisch samenwerkingsverband van de Universiteit van Amsterdam en het Joods Historisch Museum).

Contactadres

Bibliotheca Rosenthaliana
t.a.v. Redactie Joods Biografisch Woordenboek
Oude Turfmarkt 129
1012 GC Amsterdam

Projectleider

Emile Schrijver

Eindredactie boek

Rena Fuks-Mansfeld

Redactie boek

Wout Visser
Lies Poesiat
Peter Manasse
Wally de Lang
Salvador Bloemgarten

Vrijwilligers

Louis Brilleslijper
Paul Cohen
Hans van Ham
Rie Haringa
Ellie van Saane
Ypke Snoek

Redacteur website

Wout Visser

Techniek

Mohamed Bouissaghouane en Renze Brandsma van Het Digitaal Productie Centrum van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam hebben de technische infrastructuur ontwikkeld en gefaciliteerd. Richard P. Osseweyer van Trilobiet Internet Diensten (Rotterdam) is de ontwerper van de website.

Privacy & copyrights

In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is dit bestand aangemeld bij de Functionaris gegevensbescherming van de Universiteit van Amsterdam. Een ieder die bezwaar heeft tegen de beschikbaarstelling van bepaalde gegevens, wordt verzocht dit in eerste instantie te melden bij de redacteur van de website. Het is niet toegestaan gegevens uit de databank te gebruiken voor andere websites, of met commercieel oogmerk over te nemen, tenzij hiervoor toestemming wordt verleend door de redactie.

Met dank aan