Joods Biografisch Woordenboek

Joden in Nederland in de twintigste eeuwmenu


Dien, Emanuel van 1865 - 1943 Toevoegen aan bewaarset

Algemeen

NaamEmanuel van Dien
GeslachtMan
GeborenAmsterdam, Nederland (NH), 13-10-1865
OverledenBlaricum, Nederland (NH), 24-03-1943
OudersGaim van Dien, onderwijzer, en Sara Philips
Partner(s)Alida Zilver (1880-1944) 1899-1943
Kinderen3 dochters
MemoEerste accountant in Nederland (1893), voorzitter 1e Internationale Accountantscongres te A'dam (1926), gemeenteraadslid Amsterdam 1914-1919, vice-voorzitter kerkeraad NI Hoofd Synagoge. Voerde stelsel van kerkelijke belastingheffing in. Ontwierp pensioenreglement. Bestuurslid NI Seminarium, bestuurslid Mij. tot Nut der Israëlieten, stichter en voorz. “Ver. tot Steun aan het Seminarium”, opr. en voorz. Ver. vd Trenshuis, voorz. ver. Joodsch Vakantiehuis, erelid “Society of incorporated accountants and auditors” (sinds 1926), bestuurslid ITO etc. etc. Sinds 1897/98 vrijmetselaar bij “La Paix” (A’dam). In 1930 commandeur in de kroonorde van Roemenië. Ook penningmeester A’damsch Hulpwerk voor Buitenl. Joden (1921). Schaker (de “Van Dien Wisselbeker”).

Bronnen

Biobas
Centraal blad voor Israelieten in Nederland**, vol. 51, no. 33 (1935-10-10), p. 2
Snouckaert van Schauburg, W. [et al.], De Nederlandsche ridderorden 1900-1936, vol. 1, p. 374 (+foto)
Hofland, P, Leden van de Raad, p. 152
Nieuw Israelietisch Weekblad**, vol. 61, no. 21 (1925-10-09), p. 1-2
Nieuw Israelietisch Weekblad**, vol. 61, no. 22 (1925-10-16), p. 1
Dien, E. van, in Nieuw Israelietisch Weekblad**, vol. 56, no. 49 (1921-04-28), p. 2
Officieel orgaan van de Joodsche Invalide** (Amsterdam 1927-), vol. 1, no. 12 (1928-06-15), p. 17 (foto)
Aardweg, H.P. van den (red.), Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld: Nederlanders en hun werk, p. 355 (+foto)
Caransa, Ab, Vrijmetselarij en jodendom: de wereld een tempel, p. 199
Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen** (Rotterdam ), vol. 61, no. 4 (1930-01-24), p. [7]
Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen** (Rotterdam ), vol. 56, no. 41 (1925-10-09), p. [1]
Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen** (Rotterdam ), vol. 57, no. 46 (1926-11-12), p. [6]

Relaties

geen gegevens aanwezig