Joods Biografisch Woordenboek

Joden in Nederland in de twintigste eeuwmenu


Grunwald, David Hartog 1869 - 1931 Toevoegen aan bewaarset

Algemeen

NaamDavid Hartog Grunwald
GeslachtMan
GeborenDen Helder, Nederland (NH), 22-06-1869
OverledenDen Helder, Nederland (NH), 25-03-1931
OudersMozes Aron Grunwald (1835-1916), koopman, en Mietje de Leeuw (1840-1913)
Partner(s)Henriëtte (Jetjen) Poppers (1869-1938) 1897
Kinderen3 zoons
MemoRaadslid (1904-1928) en wethouder Den Helder (1917-1918, 1923-1926), lid Provinciale Staten 1913-1919 (Den Helder), voorzitter KvK Den Helder 1902-1906, lid Firma M.A. Grunwald & Zoon, president-commissaris NIEVAK, mede-oprichter en president-comissaris ESONA, Stoombootdienst Den Helder-Amsterdam, etc. Echtgen. afk. uit Winterswijk. Penn. J. Gem. voorz. Bouwcommissie synagoge, lid gem. Raad 1917-18, wethouder 1923-26. Vrijmetselaar bij "La Bien Aimée" (A'dam) sinds 1917/18.

Bronnen

Centraal blad voor Israelieten in Nederland**, vol. 47, no. 4 (1931-03-26), p. 7 (adv.), 14
Grunwald, M.A., in Mededelingen voor de joodse ingezetenen van het synagogaal ressort Noord-Holland (Haarlem 1954-.....), no. 20 (1954-09), p. [18]
Grunwald, C.L., Mijn jeugd- en oorlogsjaren, p. 82, 83
Nieuw Israelietisch Weekblad**, vol. 49, no. 4 (1913-06-27), p. [5]
Nieuw Israelietisch Weekblad**, vol. 53, no. 17 (1917-09-21), p. 6
Felius, H. van (et al.), Noordhollandse statenleden 1840-1919, p. 142-143
Michman, J. [et al.], Pinkas: geschiedenis van de joodse gemeenschap in Nederland, p. Den Helder
Caransa, Ab, Vrijmetselarij en jodendom: de wereld een tempel, p. 197
Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen** (Rotterdam ), vol. 62, no. 14 (1931-04-01), p. [7]